Matapi.Net GPS Tracking Software

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последната актуализация на "Условията за ползване" е в сила от 21 Август 2020г. Те се отнасят за всички потребители, използващи услугите на уеб платформата Matapi.Net. За целите на настоящите Условия за ползване терминът "Услуга" се отнася за уеб платформата Matapi.Net.

Ние Ви предоставяме Услугата при спазване на настоящите Условия за ползване („Условия“), които могат да бъдат актуализирани от нас от време на време съгласно раздел 11. Чрез използването на Услугата вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия, Декларацията за поверителност на Matapi.Net, Декларацията за защита на данните на Matapi.Net и Декларацията за бисквитките на Matapi.Net. Ако не сте съгласни с настоящите Условия и / или други правила, посочени тук, не трябва да имате достъп или да използвате Услугата. Освен това, когато получавате достъп до Услугата, ще бъдете подчинени на всички публикувани указания или правила, приложими към Услугата, които могат да бъдат публикувани и променяни от време на време. Всички такива насоки или правила се включват чрез позоваване в настоящите Условия.

1. Приемливост

Общо възрастово ограничение. Трябва да сте на възраст поне 18 години, за да използвате Услугата. Ако сте запознати с някой по-млад от 18 години, използващ Услугата, моля, свържете се с нас (за информация за контакт, моля, вижте раздел „Как да се свържете с нас“) и ние ще предприемем разумни стъпки, за да предотвратим използването на тази услуга от такова лице. Ако сте на възраст под 18 години, можете да използвате Услугата само под надзора на родител или законен настойник, който се съгласява да бъде обвързан от тези Условия. Ако сте родител или законен настойник на потребител на възраст под 18 години, вие се съгласявате да носите пълна отговорност за действията или бездействията на такъв Потребител във връзка със Услугата. Ако използвате Услугата от името на друго лице, вие представяте, че сте упълномощени да приемате тези Условия от името на това лице и че лицето се съгласява да носи отговорност, ако вие или другото лице нарушава тези Условия.

Вие представлявате и гарантирате, че имате пълната власт и правомощия да сключите това споразумение и че по този начин няма да нарушавате друго споразумение, по което сте страна. Вие допълнително се съгласявате да използвате Услугата в съответствие с всички приложими закони.

Ако трябва да създадете акаунт, за да използвате Услугата:

а) представяте и гарантирате, че преди това не сте имали акаунт, използването на който е прекратено поради нарушение на Условията, тоест не сте били предварително спрени или премахнати от използването на Услугата;

б) представяте и гарантирате, че никога не сте осъждани за престъпление, включващо дебнене на някого или намеса в личния живот на друг човек.

2. Потребителски акаунт. Потребителско съдържание

За достъп и използване на някои Услуги може да се наложи да създадете потребителски акаунт.

Достъпът ви до Услугата ще бъде прекратен и Вашият акаунт ще бъде изтрит незабавно, без предварително известие от Matapi.Net, в случай че не спазвате някоя от разпоредбите на тези Условия, включително, но не само, използването на Услугата за незаконни цели.

Ако някое правило за използване на Услугата се подозира, че е нарушено в съответствие с настоящите Условия, Matapi.Net има право да спре достъпа до Услугата, докато съмненията не бъдат разрешени или акаунтът бъде изтрит във връзка с потвърждаването на нарушение на правилата.

В някои Услуги, използването на които се изисква създаване на акаунт, Matapi.Net може да позволи на вас и други потребители да създавате и съхранявате съдържание (общо „Потребителско съдържание“). Потребителското съдържание включва данни, предавани от устройства (например тракери), които сте конфигурирали да използват Услугите.

Изпращайки всяко Потребителско съдържание във връзка с Услугата, вие се съгласявате, че няма да качвате, съхранявате или по друг начин да предавате потребителско съдържание, което:

а) нарушава или нарушава по някакъв начин правата на другите, включително всякакви изявления, които могат да клеветят, тормозят, дебнат или заплашват други;

б) знаете, че е невярно, подвеждащо или неточно;

в) съдържа крещящи изрази на фанатизъм, расизъм, расово или етнически нападателно съдържание, реч на омразата, насилие, вулгарност или нецензурни изрази;

г) съдържа или популяризира порнография или сексуално съдържание, педофилия, кръвосмешение, бруталност или неприлично по друг начин;

д) нарушава който и да е закон или предоставя инструкции за опасни, незаконни действия или обсъжда незаконни действия с намерението да ги извърши;

е) застъпва за насилствено поведение;

ж) представлява разумна заплаха за личната или обществената безопасност;

з) съдържа насилствени изображения на убийства или физическо насилие;

и) е защитено с авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или друго собствено право без изричното разрешение на собственика на такова авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или друго имуществено право. Тежестта да определите, че всяко Потребителско съдържание не е защитено от авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или друго собствено право, е на вас. Вие носите пълна отговорност за вреди, произтичащи от нарушаване на авторски права, търговски марки, търговски тайни, права на публичност или други права на собственост или други вреди, произтичащи от такова подаване. Всяко лице, определено от Matapi.Net, по собствено усмотрение, че е нарушило интелектуалната собственост или други права на други лица, ще бъде забранено да предоставя или съхранява всякакви други материали в Услугата;

й) съдържа всякакви непоискани или непозволени рекламни или промоционални материали по отношение на продукти или услуги, „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“ или всяка друга форма на искане;

к) използва името физическо лице без неговото съгласие;

л) съдържа данни за местоположението на трето лице или неговия имот (например автомобил) без неговото съгласие.

Създавайки акаунт, Потребителят предоставя на Matapi.Net правото да съхранява, обработва, променя и изтрива Потребителско съдържание, за да гарантира работата на Услугата.

3. Съдържание на услугата. Ограничен лиценз, авторски права и търговска марка

С изключение на съдържанието на Потребителя, създадено и съхранявано от Потребителя, Потребителят се съгласява, че Услугата и целият софтуер, текстът, графиките, изображенията, снимките, видеоклиповете, илюстрациите, търговските марки, търговските имена, иконите на бутони, скриптовете, марките на услугите, логата, лозунги, филтри, инструменти, генерирани от потребителите инструменти и друго съдържание, съдържащо се в Услугата (общо наричано „Съдържание на услугата“), са собственост на Matapi.Net или са лицензирани от Matapi.Net и са защитени както от Българския, така и от чуждестранни закони.

С изключение на изрично посоченото в тези Условия, ние и нашите лицензодатели си запазваме всички права върху Услугата и върху Съдържанието на услугата. С изключение на изрично предвиденото тук, нищо в тези Условия не се счита за създаване на лиценз за Съдържание на услугата. Използването на Услугите със съдържание за каквато и да е цел, изрично разрешена от тези Условия, е строго забранено.

Нашият лиценз към Потребителя. При спазване на правилата и условията на тези Условия, Matapi.Net ви предоставя ограничен, неизключителен, непрехвърляем, нелицензируем, отменяем лиценз за използване на услугата и съдържанието на услугата за ваша лична употреба („потребителски лиценз“), включително достъп и преглед на Услугите, както е изрично разрешено от функциите на Услугата; въпреки това такъв лиценз за потребител е предмет на настоящите Условия и не включва никакво право на:

i) продават, препродават или използват Услугата или съдържанието на услугата за търговски цели;

ii) копиране, възпроизвеждане, разпространение, публично изпълняваме или публично показваме съдържанието на Услугата, с изключение на изричното разрешение от нас или нашите лицензодатели;

iii) да променяте Съдържанието на услугата, да премахвате всякакви права за собственост, бележки или маркировки или да използвате производни на Услугата или Съдържанието на Услугата по друг начин, освен както изрично е посочено в настоящите Условия;

iv) използване на всякакви методи за извличане на данни, роботи или подобни методи за събиране или извличане на данни;

v) Използвате Услугата или Съдържанието на услугата, различни от изрично предвидените в тези Условия.

С изключение на правата и лицензите, изрично предоставени тук, Matapi.Net си запазва всички други права и никакви други права не се предоставят по подразбиране или по друг начин.

Всяко използване на услугата или съдържанието на услугата, различно от специално разрешено тук, без предварително писмено разрешение, е строго забранено и ще прекрати лиценза на потребителя, предоставен съгласно настоящите условия. Няма да премахвате, променяте или прикривате каквито и да било известия за авторско право, търговска марка, марка на Услугата или други известия за права на собственост, включени в или придружаващи съдържанието на услугата.

Matapi.Net може да прекрати този лиценз по всяко време по всякаква причина или без причина.

4. Достъп до услуги

Ограничения за употреба. Потребителят се съгласява, че няма да използва никакъв робот, паяк, скрепер или други автоматизирани средства за достъп до Услугата за каквато и да е цел без изричното ни писмено разрешение. Освен това, Потребителят се съгласява, че няма да участва в нито една от следните забранени дейности:

а) предприемате някакви действия, които налагат или могат да налагат (по собствено усмотрение на Matapi.Net) неразумно или непропорционално голямо натоварване върху нашата инфраструктура;

б) копира, възпроизвежда, променя, създава производни произведения от, разпространява или публично показва всяко съдържание (различно от съдържанието, което Потребителят е съхранил в Услугата) от Услугата, всеки софтуерен код, който е част от Услугата, или всякакви услуги, които се предлагат в Услугата без изричното ни писмено разрешение;

в) да се намесва или да се опитва да наруши правилното функциониране на Услугата или каквито и да било дейности, извършвани по Услугата;

г) заобикаля всички мерки, които Matapi.Net може да използва за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Услугата или до други части от Услугата, включително без ограничения функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е съдържание или налагат ограничения за използването на Услугата или съдържанието в нея;

д) изпращат спам, верижни писма или други нежелани комуникации;

е) опит за намеса, компрометиране на целостта или сигурността на системата или дешифриране на всяко предаване към или от сървърите, управляващи Услугата;

ж) качване на невалидни данни, вируси, червеи или други софтуерни агенти чрез или в Услугата;

з) събиране на всяка лична информация от Услугата;

и) достъп до всяко съдържание на Услугата чрез каквато и да е технология или средства, различни от предоставените или разрешени от Услугата;

й) представя себе си за друго лице.

к) извършват измами.

л) скриване или опит за скриване на самоличността на потребителя;

м) пряко или косвено рекламират или популяризират друг уебсайт, продукт или услуга или приканват Потребители за други уебсайтове, продукти или услуги.

Промени, прекратяване и спиране. Matapi.Net може, без предварително уведомление, да промени Услугата; да спре да предоставя достъп до Услугата или функции на Услугата, като цяло на Потребителя или Потребителите; или да създаде ограничения за използване за Услугата. По собствено усмотрение Matapi.Net може трайно или временно да прекрати или да прекрати достъпа на Потребителя до Услугата без предизвестие и отговорност по каквато и да е причина, включително ако по наше единствено решение Потребителят е нарушил някоя от тези условия или без причина.

Условия за ползване, свързани с работата на Услугата. Потребителят се съгласява с условията, свързани с работата на Услугата, посочени в Приложението към Условията, ако има допълнителни условия.

5. Покупки и абонаменти в приложението

Matapi.Net може да включва функции или инструменти, които могат да бъдат лицензирани срещу заплащане, обикновено чрез покупка в приложението („Платено съдържание“). Можете да използвате Закупеното съдържание само ако сте навършили 18 години (или навършилите пълнолетие) и само на ограничена, лична, неизключителна, непрехвърляема, нелицензируема основа за нетърговска употреба само. Ние си запазваме правото да управляваме, регулираме, контролираме, променяме или елиминираме Закупеното съдържание по всяко време (и в случай на абонаменти, след определено време при условията на съответния абонамент). ПРЕДМЕТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: ПРИЕМАТЕ, ТОВА ЧЕ НЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАМЕ ДА ПРЕДОСТАВИМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗА ЗАКУПЕНО СЪДЪРЖАНИЕ ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, И ТОВА ЧЕ НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ ПАРИ ИЛИ ДРУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНОТО ЗАКУПЕНО СЪДЪРЖАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е БИЛО ЗАГУБЕНО ДОБРОВОЛНО ИЛИ НЕДОБРОВОЛНО.

Ваша отговорност е да определите какви, ако има такива, данъци се прилагат за плащанията, които правите или получавате, и ваша отговорност е да събирате, отчитате и да превеждате правилния данък на съответния данъчен орган във вашата страна. Matapi.Net не носи отговорност за определяне дали данъците се прилагат за вашата транзакция или за събиране, отчитане или връщане на всички данъци, произтичащи от всяка транзакция във вашата страна.

6. Връзки на трети страни

Услугата може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, рекламодатели, услуги, специални оферти или други събития или дейности, които не са собственост или контролирани от Matapi.Net. Matapi.Net не одобрява и не поема никаква отговорност за такива сайтове, информация, материали, продукти или услуги на трети страни. Ако Потребителят има достъп до уебсайт на трета страна от Услугата, Потребителят го прави на свой риск и Потребителят разбира, че нито тези Условия, нито Политиката за защита на данните на Matapi.Net, нито Политиката за поверителност на Matapi.Net не се отнасят за използването на Потребителите от такива сайтове.

7. Отказ от гаранция; Ограничаване на отговорността

А) ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УПОТРЕБАТА НА УСЛУГАТА Е ЗА ВАШ РИСК. Matapi.Net НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ УПОТРЕБАТА НА УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСВАЕМА ИЛИ ИЗЧИСТЕНА ОТ ГРЕШКИ; НИТО ПЪК ЩЕ ДАДАТ НЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ УПОТРЕБА НА УСЛУГАТА, НИТО КЪМ ТОЧНОСТТА, НАДЕЖНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЯКАКА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ УСЛУГАТА.

Б) УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е” БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ.

в) В НАЙ-ПЪЛНА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Matapi.Net НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е НАРАНЯВАНИЯ, ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, ОТКАЗ НА КОМПЮТЪР И/ИЛИ УСТРОЙСТВО ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТИ БИЛО ТО ПОД ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА ФОРМА.

Г) Ние отказваме всякаква отговорност от какъвто и да е вид за всеки неоторизиран достъп или използване на вашата лична информация. Влизайки в Услугата, вие потвърждавате и приемате нашия отказ от всякаква такава отговорност. Ако не сте съгласни, не трябва да имате достъп или да използвате Услугата.

8. Обезщетение

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, вие ще обезщетите, и защитите нас от и срещу всяка загуба, отговорност, иск, искане, вреди, разходи или разходи („искове“), произтичащи от или свързани с:

i) вашето използване на услугата;

ii) вашето потребителско съдържание или обратна връзка;

iii) вашето нарушение на настоящите Условия;

iv) вашето нарушение, присвояване или нарушаване на права на другиго (включително права на интелектуална собственост или права на поверителност);

v) вашето поведение във връзка със Услугата.

Вие се съгласявате незабавно да уведомявате Matapi.Net за всякакви искове на трети страни, да си сътрудничите с Matapi.Net в защита на тези искове и да плащате всички такси, разходи и разходи, свързани със защитата на такива искове (включително, но не само, адвокатски хонорари). Вие също се съгласявате, че Matapi.Net ще имат контрол върху защитата или уреждането на всякакви претенции на трети страни. Това обезщетение е в допълнение към, а не вместо тях, към други обезщетения, посочени в писмено споразумение между вас и нас.

9. Решаване на спорове

Тези условия се ръководят от, тълкуват и прилагат в съответствие със законите на Република България.

Всякакви искове, спорове или спорове, възникващи при, извън или във връзка с Условия, нарушаване, прекратяване или валидност на тези, които не са разрешени чрез добросъвестни преговори между Matapi.Net и вас ще бъдат решавани в Българския Съд. Езикът, който се използва е български. Съответните документи на други езици се превеждат на български език.

10. Промени в настоящите условия

Тези Условия или която и да е част от тях могат да бъдат променени от нас, включително добавянето или премахването на условия по всяко време и такива изменения, допълнения или изтривания ще бъдат в сила веднага след публикуването. Ще публикуваме променените Условия в Услугата и ще актуализираме „Дата на влизане в сила“ по-горе. Може да се опитаме да ви уведомим, като предоставим известие чрез Услугата. Вашето използване на Услугата след такова публикуване се счита за приемане от Вас на такива промени, допълнения или изтривания. В някои случаи и за някои Услуги може да изискаме изрично да приемете нашите нови условия за използване, за да продължите да използвате Услугата (например, ако съществено променим условията, свързани с работата на конкретната Услуга).

11. Електронни комуникации

Използвайки Услугата, вие също се съгласявате да получавате електронни съобщения от нас (например по имейл или чрез публикуване на известия за Услугата). Вие се съгласявате, че всички известия, споразумения, оповестявания или други съобщения, които ви изпращаме по електронен път, ще отговарят на всички изисквания за правна комуникация, включително, но не само, че тези съобщения ще бъдат писмени.

12. Делимост

Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Условия е незаконна, недействителна или неприложима, тази разпоредба или част от нея се счита за отделима от тези Условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.